CLIMACODE
 
 

Публикации с етикет “осушители за басейни”

Обезмъглителни и обезвлажнителни устройства

14.02.2013

HidROS

Големи, работещи непрекъсно обществени басейни, СПА комплекси, хотелски и частни басейни с непостоянно ползване и дълги периоди на неактивност – това което е приятно за ползвателите, трябва да е икономично за инвеститорите и операторите, и трябва да е колкото е възможно по- съвместимо с природните енергийни ресусрси.

Климатизацията на басейните и СПА центровете, е една от най-дискриминираните части при идейното и физическо изграждане на въздухообработващите системи. Такива системи адаптират температурата в залата, със температурата на водата така, че плувците не „мръзнат”  и не се „губят” в мъглата извън басейна. Те осигуряват не задушна, а комфортна за посетителите влажност на въздуха. Обезвлажняването също така предпазва и архитектурата от плесенясване – тук  и хората и зидарията печелят от ефективния контрол на климата.  Характеристиките на ефективността от обработката на въздуха на басейните, важат с пълна сила и при  по-малките частни и СПА басейни.

За да постигнете комфртен климат, не е достатъчно да регулирате само температурата: влажността също играе  важна роля. Обезвлажняващите устройства я поддържат в допустими граници и предпазват целостта на сградите. Когато говорим за обезвлажняване, нямаме предвид, че целта е просто да изсушим въздуха.  Целта е устройсвата да постигат влажност подходяща на температурата в помещението. Относителна влажност от 55%  при 30°С е оптимална за хората както и за зидарията.

Свежият въздух също би могъл да осигури подходяща влажност на определени места. При умело дозиране може  да се получи подходяща стойност на влажността, но въздухообмена води и до загуба на термична енергия. Още повече влизащият хладен въздух трябва да се загрее до подходяща температура отново. За по-големи сгради, една разумно струваща вентилационна система, се превръща в твърде енергоемка, тъй като разходва толкова енергия за отопление през пролетта колкото и през зимата. Поради тази причина, обезвлажняващите устройства стават популярни като абсолютно подходящи за кондициониране на плувни басейни, като спестяват до 82% от енргията за отопление в сравнение със стандартните принципи на въздухообработване.

За да добиете по-добра представа  и за да направите връзка между всичко казано дотук и реално действащи устройства, ще се спрем на конкретна машина от марката HIdROS. Това е марка доказала своите качества и на която ActiveCool залага при своите проектни решения.

Работният обхват на високо ефективните обезвлажнители е доста широк.Те  са конструирани да имат пълен контрол на температурата, влажността, оползотворяването на енергия и обработка на въздуха при покрити плувни басейни, винарни и др. Устройствата се характеризират с няколко много важни предимства.

 • Висока ефективност при обезвлажняване и регулирането на температурата, при много компактна размери на конструкцията на съоръжението.
 • Възможността за избор на подходяща конфигурация повишава енергийната ефект            Swimming pool dehumidifierивност.
 • Трайно и надеждно обезвлажняване благодарение на  съгласуване на мерките против корозия.
 • Чувствително намаляване на износването на оборудването в обслужваните помещения, както и на самата сграда в резултат на ефективното обезвлажняване.

На фигурата е изобразена типична инсталация с SRH обезвлажнител на HIdROS. Обикновено, устройствата се монтират в технически помещения, а засмукването и доставянето на  въздух става постредством въздуховоди. В много случаи се подава около 15-20% свеж въздух. В конкретната ситуация, би трябвало да се предвиди и смукателна вентилация с цел да не се получи надналягане. Подходяща арматура на хидравличния кръг осигурява номинален воден поток през машината.

Обезмъглителни и обезвлажнителни устройства.

01.04.2012

Energy ECO2nomy

Energy ECO2nomy

Контролирането на HVAC, се основава на прецизност при регулирането на температурата и обработката на въздуха в помещенията, защото само това ни позволява да постигнем възможно  най-добрата хармония и съхраняване на енергия.

Инвеститори, архитекти, инженери, конструктори и строители вече не питат дали, а по скоро как да повишат степента на устойчивост на техните строителни проекти.
Сградите са уникални съоръжения. Позициониране, размер, качество на конструкцията, и все повече –  строителното инженерство, определят стойностите на възвращаемостта. Енергийния въпрос  придобива все по-голямо значение тъй като сградите консумират около 40% от произведената енергия и допринасят за до 21% от емисиите парников газ в световен мащаб.
Когато става въпрос за отопление, охлаждане, пречистване и обезвлажняване на въздуха на  плувни басейни, продуктите на някои компании допринасят съществено за прогреса в тази област.   Този тип устройства имат широко приложение в различни отрасли – хранително вкусова, винарска, медицинска промишленост, и въобще навсякъде където влажността и температурата са решаващ фактор за качеството на крайният продукт. А в такива случаи е абсолютно недопустимо да се прави компромис с възможностите и прецизността на въздухообработващата машина.
Но. Какво всъщност е влажност, и защо е нужно да я контролираме?
Въздухът който дишаме съдържа влага; това по същество е поради слънчевата дейност която изпарява огромно количество вода от моретата и океаните, осигурявайки по този начин в атмосферата различно количество вода под формата на водни пари. Точно заради това говорим за „влажен въздух”. Влажността е основен параметър в различни области на човешките дейности; и в същото време е „невидим” елемент който може да донесе съществени поражения при процесите и продуктите.
Контрола на влажността, позволява намаляването на  мухъла и следователно здравословна атмосфера, намалява корозионните проблеми; увеличава надеждността на електрическите и електронните компоненти, увеличава  времето за което храните запазват вкусовите си качества, намаляват някои проблеми при хората, подобрява окръжаващият комфорт и премахва лошата миризма.  Съществено важно е това при непрекъснати процеси на производство където всяко отклонение от зададените параметри за качество на въздуха , би довело до финансови загуби. Производството и обработка на пластмаси, целофани и фолиа, обработката на месни подукти, складове за съхранение на хартия и печатници,  са само някои от местата където се изисква влажността и температурата на въздуха да са определени граници и съвсем малки допуски на отклонение.

winery Винарите отдавна са достигнали до извода, че доброто вино се получава с прецизен контрол на всеки един елемент на процеса, от засяването на гроздето, до бутилирането. Използването на обезвлажнители при изсушаването на гроздето позволява контрол на процеса (независимо от атмосферните условия) предотвратявайки загуба на продукция и подобряване на качеството.

Untitled pool За комфорта в, и около вътрешни басейни е изключително важно да се контролират температурата на водата и качеството на въздуха в помещението. За такива случаи са разработени доста комплексни устройства, позволяващи едновременно подгряване на водата, обезмъгляване  и кондициониране на въздуха. При определени условия те позволяват „прехвърляне” на енергия от един консуматор към друг, позволявайки по този начин максималното и оползотворяване и пестейки огромни средства на потребителя.

В следващата статия ще обърнем по-голямо внимание на обезмъглителни и обезвлажнителни устройства обслужващи басейни.

Eкип  ACTIVE COOL  Ltd.