CLIMACODE
 
 

Публикации с етикет “HidROS”

Обезмъглителни и обезвлажнителни устройства

14.02.2013

HidROS

Големи, работещи непрекъсно обществени басейни, СПА комплекси, хотелски и частни басейни с непостоянно ползване и дълги периоди на неактивност – това което е приятно за ползвателите, трябва да е икономично за инвеститорите и операторите, и трябва да е колкото е възможно по- съвместимо с природните енергийни ресусрси.

Климатизацията на басейните и СПА центровете, е една от най-дискриминираните части при идейното и физическо изграждане на въздухообработващите системи. Такива системи адаптират температурата в залата, със температурата на водата така, че плувците не „мръзнат”  и не се „губят” в мъглата извън басейна. Те осигуряват не задушна, а комфортна за посетителите влажност на въздуха. Обезвлажняването също така предпазва и архитектурата от плесенясване – тук  и хората и зидарията печелят от ефективния контрол на климата.  Характеристиките на ефективността от обработката на въздуха на басейните, важат с пълна сила и при  по-малките частни и СПА басейни.

За да постигнете комфртен климат, не е достатъчно да регулирате само температурата: влажността също играе  важна роля. Обезвлажняващите устройства я поддържат в допустими граници и предпазват целостта на сградите. Когато говорим за обезвлажняване, нямаме предвид, че целта е просто да изсушим въздуха.  Целта е устройсвата да постигат влажност подходяща на температурата в помещението. Относителна влажност от 55%  при 30°С е оптимална за хората както и за зидарията.

Свежият въздух също би могъл да осигури подходяща влажност на определени места. При умело дозиране може  да се получи подходяща стойност на влажността, но въздухообмена води и до загуба на термична енергия. Още повече влизащият хладен въздух трябва да се загрее до подходяща температура отново. За по-големи сгради, една разумно струваща вентилационна система, се превръща в твърде енергоемка, тъй като разходва толкова енергия за отопление през пролетта колкото и през зимата. Поради тази причина, обезвлажняващите устройства стават популярни като абсолютно подходящи за кондициониране на плувни басейни, като спестяват до 82% от енргията за отопление в сравнение със стандартните принципи на въздухообработване.

За да добиете по-добра представа  и за да направите връзка между всичко казано дотук и реално действащи устройства, ще се спрем на конкретна машина от марката HIdROS. Това е марка доказала своите качества и на която ActiveCool залага при своите проектни решения.

Работният обхват на високо ефективните обезвлажнители е доста широк.Те  са конструирани да имат пълен контрол на температурата, влажността, оползотворяването на енергия и обработка на въздуха при покрити плувни басейни, винарни и др. Устройствата се характеризират с няколко много важни предимства.

 • Висока ефективност при обезвлажняване и регулирането на температурата, при много компактна размери на конструкцията на съоръжението.
 • Възможността за избор на подходяща конфигурация повишава енергийната ефект            Swimming pool dehumidifierивност.
 • Трайно и надеждно обезвлажняване благодарение на  съгласуване на мерките против корозия.
 • Чувствително намаляване на износването на оборудването в обслужваните помещения, както и на самата сграда в резултат на ефективното обезвлажняване.

На фигурата е изобразена типична инсталация с SRH обезвлажнител на HIdROS. Обикновено, устройствата се монтират в технически помещения, а засмукването и доставянето на  въздух става постредством въздуховоди. В много случаи се подава около 15-20% свеж въздух. В конкретната ситуация, би трябвало да се предвиди и смукателна вентилация с цел да не се получи надналягане. Подходяща арматура на хидравличния кръг осигурява номинален воден поток през машината.