CLIMACODE
 
 

Услуги

Active Cool ЕООД е компания тясно специализирана в целият инженерингов цикъл на системи свързани с вътрешния комфорт.

Опитът ни през годините в бранша ни позволи да инвестираме в знания и умения, за да сме напълно убедени, че сме в състояние да предлагаме солидни и ефективни системи, с внимателно подбрани висококачествени компоненти, предлагащи значителни спестявания по време на техния жизнен цикъл.

ПРОЕКТИРАНЕ

3D-Piping-Sample-largeПроектирането е процесът в който ние заедно с инвеститори и архитекти избираме най-оптималната концепция за всеки един конкретен обект или казус. Енергийноефективният подход, съчетан с уважение към природата, са основата върху която проектираме:

– топлотехнически оценки – част топлосъхранение и икономия на енергия на сградите;
– обследване на сгради – част енергийна ефективност;
– идейнто проектиране по част ОВК;
– техническо и работно проектиранe;
– бюджетиране по част ОВК.

ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

helmetДоставки и изпълнение са онзи етап, в който ние заедно с възложителите избираме най- целесъобразното оборудване, спазвайки точно баланса на инвестиционни разходи, отнесени към експлоатационни разходи. В тази насока сме подготвени за:

– изграждане на вентилационни инсталации;
– изграждане на промишлени вентилации;
– изграждане на централни отоплителни инсталации, котелни и машинни зали, горивни стопанства;

– цялостно изпълнение на системи за централна климатизация  (chiller systems, VRV systems);
– изпълнение на хладилни инсталации;
– автоматизация и отчитане на енергийните разходи;
– разработване и внедряване на системи за сграден мениджмънт (BMS).

СЕРВИЗ

pliersАбонаментът и Сервизът са онези звена, които поддържат системите млади във времето, затова ние предлагаме на нашите клиенти:

– абонаментно обслужване на инсталации;
– технически прегледи и диагностициране;
– ремонтни дейности на водоохлаждащи агрегати ( chillers ), компресорно  /кондензаторни агрегати ( Cond Units ), климатични камери (АHU), вътрешни тела ( fan coils );
– проверка за херметичност на фреоновите системи и издаване на сертификат за плътност;
– контрол и ремонт на всички видове компресори и компоненти;
– ретрофит на фреонови системи;
– обучение на обслужващ персонал.