CLIMACODE
 
 

Услуги

Active Cool ЕООД е компания тясно специализирана в целият инженерингов цикъл на системи свързани с вътрешния комфорт.

Опитът ни през годините в бранша ни позволи да инвестираме в знания и умения, за да сме напълно убедени, че сме в състояние да предлагаме солидни и ефективни системи, с внимателно подбрани висококачествени компоненти, предлагащи значителни спестявания по време на техния жизнен цикъл.

ПРОЕКТИРАНЕ

3D-Piping-Sample-largeПроектирането е процесът в който ние заедно с инвеститори и архитекти избираме най-оптималната концепция за всеки един конкретен обект или казус. Енергийноефективният подход, съчетан с уважение към природата, са основата върху която проектираме:

- топлотехнически оценки – част топлосъхранение и икономия на енергия на сградите;
- обследване на сгради – част енергийна ефективност;
- идейнто проектиране по част ОВК;
- техническо и работно проектиранe;
- бюджетиране по част ОВК.

ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

helmetДоставки и изпълнение са онзи етап, в който ние заедно с възложителите избираме най- целесъобразното оборудване, спазвайки точно баланса на инвестиционни разходи, отнесени към експлоатационни разходи. В тази насока сме подготвени за:

- изграждане на вентилационни инсталации;
- изграждане на промишлени вентилации;
- изграждане на централни отоплителни инсталации, котелни и машинни зали, горивни стопанства;

- цялостно изпълнение на системи за централна климатизация  (chiller systems, VRV systems);
- изпълнение на хладилни инсталации;
- автоматизация и отчитане на енергийните разходи;
- разработване и внедряване на системи за сграден мениджмънт (BMS).

СЕРВИЗ

pliersАбонаментът и Сервизът са онези звена, които поддържат системите млади във времето, затова ние предлагаме на нашите клиенти:

- абонаментно обслужване на инсталации;
- технически прегледи и диагностициране;
- ремонтни дейности на водоохлаждащи агрегати ( chillers ), компресорно  /кондензаторни агрегати ( Cond Units ), климатични камери (АHU), вътрешни тела ( fan coils );
- проверка за херметичност на фреоновите системи и издаване на сертификат за плътност;
- контрол и ремонт на всички видове компресори и компоненти;
- ретрофит на фреонови системи;
- обучение на обслужващ персонал.