CLIMACODE
 
 

Компанията

Active Cool е компания, създадена да покрие целият инженерингов цикъл в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията. Познавайки спецификата на бранша, в който работим, ние – екипа на Active Cool ревностно поставяме клиентите си в центъра на своите интереси, защото знаем, че в условия на динамични и бързо променящи се пазари, като днешните, клиентите ни се нуждаят от индивидуални решения, адекватни на специфичните им бизнес и инвестиционни нужди. С нашите доставчици и партньори ние работим заедно в дух на партньорство, с цел изграждането на ценности, валидни и за двете страни.

Продуктите и услугите, които създаваме подобряват начина и качеството на живот на всички нас в унисон с опазване на околната среда, затова сме си поставили целта да се превърнем във водеща компания, известна с качествените си продукти, компания, позната с квалифицираните си служители, с иновативните и интелигентни решения, която се е посветила на увеличаване на корпоративната си стойност и постигане на устойчиво развитие, в интерес на нашите клиенти, служители, бизнес партньори и обществото като цяло.

Нашите цели са нашето бъдеще!

Нашата  цел е да повишаваме качеството на средата, която обитаваме, а от там и качеството на човешкия живот, като осигуряваме възможност на хората да постигат повече, за  да се чувстват по-добре и да живеят по-комфортно!

Нашата цел обяснява защо сме в бизнеса. Всеки от нас има своята роля и всеки от нас има отговорността да преследва тази цел, като прави всичко възможно и за успеха на компанията.