CLIMACODE
 
 

Публикации с етикет “експлоатация на сгради”

Българският съвет за устойчиво развитие бе домакин на форум за устойчиво строителство

14.04.2010

bgsbc„Значението на устойчивото строителство в Европа и мястото на Българския съвет за устойчиво развитие“ бе темата на кръглата маса, която се организира от Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC), неправителствена организация в обществена полза, организираща поредица от инициативи, свързани с темата за устойчивото строителство и ролята му за модерното развитие на България като част от европейската общност.

Форумът в столичния хотел „Радисън“ представи основните акценти от Европейската стратегия за устойчиво развитие „Европа 2020“, както и най-новите данни на Евростат по темата.

Предизвикателствата пред България в сферата на устойчивото строителство като основен елемент от приоритетите на „Европа 2020“, последните тенденции в проектирането, строителството и сертифицирането на енергоефективни сгради, както и отговор на въпроса какво е необходимо, за да изпълни България ангажиментите си по линия на Европейската стратегия за устойчиво развитие също бяха във фокуса на кръглата маса.

Домакини на събитието бяха арх. Георги Коларов и Цветелина Бориславова – президент и вицепрезидент на Българския съвет за устойчиво развитие.
Кръглата маса се организира и проведе с подкрепата на посолството на Кралство Дания в България.
Специални гости и лектори на събитието бяха проф. д-р Зобек – президент на Германския съвет за устойчиво строителство и Кристине Леметр – изпълнителен директор на съвета.

Целта на мерките (банкови, данъчни и др.) е да се постигне съгласие с правителството за стимулиране на инвеститори и строителни предприемачи за инвестиране в устойчиво строителство, каза президентът на BGBC арх. Георги Коларов по време на пресконференцията. 

Според вицепрезидента на Българския съвет за устойчиво развитие Цветелина Бориславова България е данъчен рай с образовани специалисти и експерти и това е предпоставка у нас да бъдат привлечени инвестиции за създаване на такива производства, които да подпомагат устойчивото развитие. Акцентът е в устойчивото строителство, защото голяма част от енергията се потребява от тях.

По данни на ЕВРОСТАТ от март 2010-а България е на последно място в Европа по по отношение на енергийна ефективност, а домакинствата и сградния фонд в страната са един от най-мощните потребители на енергия. Само преди дни беше създаден международен борд, в който членува и България. Този борд координира създаването на националните системи за проектиране, изграждане и експлоатация на сгради в съответствие със спецификата на всяка страна.  

Според проф. д-р инж. Никола Калоянов, член на УС на BGBC, трябва да се направи анализ на добрите практики в Европа във връзка с устойчивото строителство. Той отбеляза, че около 93% от времето си хората прекарват на закрито, и че разходите за енергия и изобщо за живот са свързани именно със сградите.

След пресконференцията започна Кръгла маса за значението на устойчивото строителство в Европа. Участниците трябва да се обединят около идеята за национална стратегия за устойчиво развитие, приемане на необходимите законови изменения, въвеждане на стимули за бизнеса за облекчаване на инвестициите в устойчиво строителство и провеждане масирана информационна кампания и въвеждане на национална сертификационна система за устойчиво строителство.