CLIMACODE
 
 

Публикации с етикет “Европейската стратегия за устойчиво развитие”

Основаха Европейска пелетна асоциация

05.10.2010

pelletsНа среща в Брюксел през юли, представители на десет европейски държави основаха Европейски пелетен съвет (European Pellet Council, EPC). Организацията е създадена като независим орган на Европейската асоциация за биомаса AEBIOM и включва нейн представител в състава на управителния си съвет. Подкрепата на по-голямата европейска организация подкрепя усилията на пелетния сектор да защити интересите си на европейския пазар и да участва активно във вземането на законодателни решения.

Основните цели, които ЕПС си поставя, са популяризиране на приносите на европейския пелетен сектор към общото развитие на възобновяемите източници в Европа, усъвършенстване на законодателството на ЕС за стимулиране на пазара и предоставяне на платформа за преобразяване на пелетната индустрия за увеличаване на дяла й в енергийната рамка на континента. Новата организация работи и за утвърждаването на международно ниво на сертификата за пелети ENplus, разработен наскоро от Немския пелетен съюз.

До сега, към инициативата са се присъединили Австрия, Финландия, Франция, Унгария, Италия, Португалия, Швеция, Швейцария, Испания и Германия. За председател на съвета беше избран Кристиан Ракош (Christian Rakos), управител на Австрийската пелетна асоциация proPellets Austria.

Източник: Сп. „Енергия“

Българският съвет за устойчиво развитие бе домакин на форум за устойчиво строителство

14.04.2010

bgsbc„Значението на устойчивото строителство в Европа и мястото на Българския съвет за устойчиво развитие“ бе темата на кръглата маса, която се организира от Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC), неправителствена организация в обществена полза, организираща поредица от инициативи, свързани с темата за устойчивото строителство и ролята му за модерното развитие на България като част от европейската общност.

Форумът в столичния хотел „Радисън“ представи основните акценти от Европейската стратегия за устойчиво развитие „Европа 2020“, както и най-новите данни на Евростат по темата.

Предизвикателствата пред България в сферата на устойчивото строителство като основен елемент от приоритетите на „Европа 2020“, последните тенденции в проектирането, строителството и сертифицирането на енергоефективни сгради, както и отговор на въпроса какво е необходимо, за да изпълни България ангажиментите си по линия на Европейската стратегия за устойчиво развитие също бяха във фокуса на кръглата маса.

Домакини на събитието бяха арх. Георги Коларов и Цветелина Бориславова – президент и вицепрезидент на Българския съвет за устойчиво развитие.
Кръглата маса се организира и проведе с подкрепата на посолството на Кралство Дания в България.
Специални гости и лектори на събитието бяха проф. д-р Зобек – президент на Германския съвет за устойчиво строителство и Кристине Леметр – изпълнителен директор на съвета.

Целта на мерките (банкови, данъчни и др.) е да се постигне съгласие с правителството за стимулиране на инвеститори и строителни предприемачи за инвестиране в устойчиво строителство, каза президентът на BGBC арх. Георги Коларов по време на пресконференцията. 

Според вицепрезидента на Българския съвет за устойчиво развитие Цветелина Бориславова България е данъчен рай с образовани специалисти и експерти и това е предпоставка у нас да бъдат привлечени инвестиции за създаване на такива производства, които да подпомагат устойчивото развитие. Акцентът е в устойчивото строителство, защото голяма част от енергията се потребява от тях.

По данни на ЕВРОСТАТ от март 2010-а България е на последно място в Европа по по отношение на енергийна ефективност, а домакинствата и сградния фонд в страната са един от най-мощните потребители на енергия. Само преди дни беше създаден международен борд, в който членува и България. Този борд координира създаването на националните системи за проектиране, изграждане и експлоатация на сгради в съответствие със спецификата на всяка страна.  

Според проф. д-р инж. Никола Калоянов, член на УС на BGBC, трябва да се направи анализ на добрите практики в Европа във връзка с устойчивото строителство. Той отбеляза, че около 93% от времето си хората прекарват на закрито, и че разходите за енергия и изобщо за живот са свързани именно със сградите.

След пресконференцията започна Кръгла маса за значението на устойчивото строителство в Европа. Участниците трябва да се обединят около идеята за национална стратегия за устойчиво развитие, приемане на необходимите законови изменения, въвеждане на стимули за бизнеса за облекчаване на инвестициите в устойчиво строителство и провеждане масирана информационна кампания и въвеждане на национална сертификационна система за устойчиво строителство.