CLIMACODE
 
 

Зелено=скъпо? Не съвсем!

zeleno1Инвеститорите в Югоизточна Европа осъзнават ползите от зеленото строителство, но все още бъркат, като мислят, че то ще им излезе солено, показа проучване на Colliers International

Когато се говори за зелено строителство, първите асоциации са енергийна ефективност или възобновяеми енергийни източници (например слънчева и вятърна енергия). Световните тенденции показват обаче, че зеленото строителство е нещо повече от това – то е философия, която има за задача да подобри много от елементите на застроената среда с оглед не само на екологичната, но и на социалната, културната и икономическата устойчивост.

Проектирането и строителството на зелени сгради обхваща не само енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, и съответно намаляването на въглеродните емисии, които сградите отделят, а и подобряване здравето на обитателите чрез адекватното използване на естествената светлина, включване на  местни растителни видове при озеленяването и ландшафта, близост до обществен транспорт, връзка с основни обществени услуги и използването на нетоксични и екологични строителни материали.

Все пак какво е зелена сграда?

Зелената сграда по-добра ли е от незелената?

Струва ли повече?

И добра инвестиция ли е?

Като част от Регионалната инициатива за устойчиво развитие и околна среда консултантската фирма за имоти Colliers International зададе тези въпроси на 97 наематели и строители (включително собственици, инвеститори) от шест страни в Югоиозточна Европа – Албания, България, Хърватия, Гърция, Черна гора и Сърбия, като част от проучването „Истини и митове за зелените сгради“.

Стимулите

Според проучването цената на енергията е най-важният фактор, насърчаващ проектирането и строителството на зелени сгради, следван от кампаниите на неправителствените организации. В много от изследваните страни е установено, че гражданите не знаят реално колко им струва енергията, но от друга страна, сега страните от Югоизточна Европа очакват преструктуриране на енергийната си политика и регулация на цените. За разлика от по-зрелите пазари като тези в Северна Америка и Западна Европа в региона на Югоизточна Европа тепърва трябва да се разгърне потенциалът за изграждане на зелени сгради.

Друг по значение фактор са местните бизнес пазари. Анализаторите предвиждат, че ако строителите и наемателите започнат да осъзнават ползите под формата на по-високи продажни цени или по-добра възможност за продажба, създавайки зелени сгради, и местните бизнес пазари ще имат по-голяма роля за развитието на устойчиво строителство.

Обикновено предприемачите очакват оскъпяването на проектирането и строителството на зелена сграда да е между 10% и дори над 30% в сравнение с традиционната. Добрата новина е, че това е погрешно разбиране, а недоразумението вероятно е най-голямата пречка за развитието на зеленото строителство.

Не е изненадващо, че участниците в проучването също очакват високи разходи за изграждането на зелена сграда – между 10 и 15% повече спрямо обикновената. Но от друга страна, излиза, че тези, които виждат в цената на строителството като най-голяма бариера, имат по-високи очаквания за нея – почти половината смятат, че ще им струва над 10% повече. Именно в това възприятие относно разходите за строителство и проектиране на зелени сгради се крие едно от най-големите предизвикателства за налагането на принципите на устойчивото развитие в сферата на имотите в региона на Югоизточна Европа.

Според множество изследвания средната цена на сертифицираната зелена сграда е по-малко от 2% по-скъпа спрямо традиционната. Зад този резултат се крият както скъпи, така и евтини зелени сгради, но също така има и скъпи, и евтини традиционни сгради. Друго изследване, което потвърждава този резултат, го сравнява с очакванията на предприемачите. Оказва се, че те са доста по-различни – инвеститорите в ново строителство смятат, че себестойността на зелената сграда е средно с около 17% повече спрямо цената на обикновена. Съветът, който експерти дават, е да се започне с предварително определяне на целите, защото скъпите зелени сгради често са резултат от решения, взети в последния момент.

В по-зрелите пазари сертифицираните зелени сгради изискват по-високи наемни нива и по-високи продажни цени. Водещи икономисти от университетите в Калифорния, Бъркли и Маастрихт анализират над 10 хиляди офис сгради. Предварителните резултати са впечатляващи: сградите, сертифицирани по американския сертификат LEED или австралийския Energy Star, имат с 3% по-високи наеми; ефективните наемни нива са 6% по-високи, а продажните цени – до с 16% по-високи.

Очакванията на анкетираните наематели и строители са най-големите ползи от създаването на устойчиви сгради да дойдат от намаленото вредно влияние върху околната среда, увеличаването на атрактивността на обектите за гости и клиенти и повишаване на пазарната атрактивност на проектите.

Плюсове

Зелените сгради пестят енергия, използват по-малко вода, произвеждат по-малко отпадъци и предлагат повече удобство и по-здравословна закрита среда за обитателите си. Независимата агенция към правителтвото на САЩ  General Services Administration обяснява в свое изследване, обхващащо 12 зелени сгради, че при устойчивото строителство има 13% по-малко разходи за поддръжка, 27% по-високо ниво на удовлетвореност от страна на наемателите и 33% по-ниски въглеродни емисии през жизнения цикъл на сградата.

Резултатите от изследването са показателни по отношение както на приликите, така и на разликите между зелените сгради в Югоизточна Европа и по-развитите страни. Изненадващо е, че търсенето на устойчиви сгради е по-високо от очакваното, но пък е нереализирано, тъй като реално ги няма на пазара.

Не е изненадващо обаче, че повечето анкетирани вярват, че зеленото строителство ще изисква по-висока цена. Предприемачите са колебливи по отношение на това дали да променят подхода си към проектирането и строителството на сгради заради страха, че търсенето от страна на наемателите не съществува.

Най-голямата пречка за развитието на устойчивото строителство в Югоизточна Европа е погрешното разбиране, че зелените сгради ще изискват повече разходи и технологично знание. Затова за в бъдеще от много важно значение ще бъде обучението на участващите страни в процеса на проектиране, строителство и функциониране на сградите и свързаните с тях продукти по отношение на използваните методи за достигане на зелени характеристики на проектите.

zeleno2

zeleno3

Автор: Индекс Имоти

Етикети: , , , , , , , , ,

Вашият коментар