CLIMACODE
 
 

защо машините не работят в условията, в които работят хората?ЧАСТ III

Непостоянство на водния поток през топлообмениците

CENTRIFUGAL YORKПостоянния воден поток през топлообменника фреон – вода е съществен за защитата на компресора по време на работа. Да разгледаме явлението топлоотдаване, получаващо се вътре в изпарителя. Докато е балансиран, налягането на изпарение    P ev, приема определена стойност и термо – регулиращият вентил е в положение което позволява на цялото количество фреон да се изпари, предотвратявайки по този начин постъпване на течност в компресора. Ако количеството вода през изпарителя рязко намалее, температурата на изпарение намалява поради увеличаване на температурната разлика на водата. ТРВ’то се опитва да затвори за да се адаптира към новите условия, но това не се случва незабавно а отнема около минута. В това време през ТРВ минава по-голямо количество фреон отколкото нормално би било нужно, затова и изпарителя не може да изпари всичкия фреон попаднал в него. Ето защо, течен фреон се връща на входа на компресора. Това е изключително опасно както за буталните компресори, където може да повреди клапаните, така и за винтовите където вала и лагерите ударно поемат напречно натоварване. Ако потока на водата продължи да пада, коефициента на изпарителя се променя и явлението продължава дори и с по-голяма сила.

Еднакво опасно е варирането на водния поток, или въздушен – при въздушните машини, през кондензатора.  Промяна на водния поток, променя работната точка на компресорната крива и затова новото количество фреон минаващо през ТРВ води със себе си ново равновесно положение. Ако количеството воден поток се повиши, намаля налягането на кондензация и следователно, при същото налягане на изпарение, се увеличава потока на хладилен агент през клапана, който трябва да се затвори за да предотврати засмукване на течност от компресора. Клапана реагира на неочакваната промяна на водния поток след около минута, през която може да има връщане на течност към компресора. Намаляване на водния поток също е много опасно, ако температурата на газа след компресора са близки до максимално допустимото.  Намаляването на водния поток предизвиква повишаване на температурата на кондензация, и следователно налягането. Ако този показател е близък до максимално допустимият, значителното намаляване на водния поток  би довел до неочаквано повишаване на налягането в кондензатора което от своя страна би причинило сработване на защитата по налягане и спиране на системата или, дори отваряне на предпазният клапан. Разбира се, в тези системи има и датчик за липса на поток, който би защитил машината в този случай.

Във всеки случай, важно е да се знае, че промяната на водния поток са винаги опасни, дори и да не се случват често и за само за кратко. Проблема не винаги се отчита като такъв и често може да се намерят грешки в хидравличния кръг който са пагубни за чилъра.

Екип ACTIVE COOL  Ltd.

Етикети: , , , , , , ,

Вашият коментар