CLIMACODE
 
 

Архив за категорията 'Blog'

Българският съвет за устойчиво развитие бе домакин на форум за устойчиво строителство

14.04.2010

bgsbc„Значението на устойчивото строителство в Европа и мястото на Българския съвет за устойчиво развитие“ бе темата на кръглата маса, която се организира от Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC), неправителствена организация в обществена полза, организираща поредица от инициативи, свързани с темата за устойчивото строителство и ролята му за модерното развитие на България като част от европейската общност.

Форумът в столичния хотел „Радисън“ представи основните акценти от Европейската стратегия за устойчиво развитие „Европа 2020“, както и най-новите данни на Евростат по темата.

Предизвикателствата пред България в сферата на устойчивото строителство като основен елемент от приоритетите на „Европа 2020“, последните тенденции в проектирането, строителството и сертифицирането на енергоефективни сгради, както и отговор на въпроса какво е необходимо, за да изпълни България ангажиментите си по линия на Европейската стратегия за устойчиво развитие също бяха във фокуса на кръглата маса.

Домакини на събитието бяха арх. Георги Коларов и Цветелина Бориславова – президент и вицепрезидент на Българския съвет за устойчиво развитие.
Кръглата маса се организира и проведе с подкрепата на посолството на Кралство Дания в България.
Специални гости и лектори на събитието бяха проф. д-р Зобек – президент на Германския съвет за устойчиво строителство и Кристине Леметр – изпълнителен директор на съвета.

Целта на мерките (банкови, данъчни и др.) е да се постигне съгласие с правителството за стимулиране на инвеститори и строителни предприемачи за инвестиране в устойчиво строителство, каза президентът на BGBC арх. Георги Коларов по време на пресконференцията. 

Според вицепрезидента на Българския съвет за устойчиво развитие Цветелина Бориславова България е данъчен рай с образовани специалисти и експерти и това е предпоставка у нас да бъдат привлечени инвестиции за създаване на такива производства, които да подпомагат устойчивото развитие. Акцентът е в устойчивото строителство, защото голяма част от енергията се потребява от тях.

По данни на ЕВРОСТАТ от март 2010-а България е на последно място в Европа по по отношение на енергийна ефективност, а домакинствата и сградния фонд в страната са един от най-мощните потребители на енергия. Само преди дни беше създаден международен борд, в който членува и България. Този борд координира създаването на националните системи за проектиране, изграждане и експлоатация на сгради в съответствие със спецификата на всяка страна.  

Според проф. д-р инж. Никола Калоянов, член на УС на BGBC, трябва да се направи анализ на добрите практики в Европа във връзка с устойчивото строителство. Той отбеляза, че около 93% от времето си хората прекарват на закрито, и че разходите за енергия и изобщо за живот са свързани именно със сградите.

След пресконференцията започна Кръгла маса за значението на устойчивото строителство в Европа. Участниците трябва да се обединят около идеята за национална стратегия за устойчиво развитие, приемане на необходимите законови изменения, въвеждане на стимули за бизнеса за облекчаване на инвестициите в устойчиво строителство и провеждане масирана информационна кампания и въвеждане на национална сертификационна система за устойчиво строителство.

Възобновяеми Енергийни Източници /ВЕИ/ и Енергийна Ефективност /ЕЕ/

16.03.2010

6-ти Международен конгрес и изложба за Югоизточна Европа

EE forumЗа 6-ти пореден път София ще бъде домакин на водещия за Югоизточна Европа Конгрес и изложба за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, които ще се проведат в периода 14-16 април в Интер Експо Център, София.

Форумът за ВЕИ и ЕЕ е място за среща между представителите на бизнеса, институциите, международни и регионални организации, научни институти и медии. Страната ни разполага с ценен ресурс от възобновяеми източници – слънчево греене, вода, геотермални извори, биомаса и отпадъци, което обуславя засиления интерес на инвеститорите в тази област. Очаква се да присъстват над 500 участници в конгреса от всички сектори на икономиката – енергетика, строителство, транспорт, туризъм, селско стопанство, услуги и др.

Организаторите от Виа Експо са подготвили отново интересна програма. Участие ще вземат водещи специалисти от Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Великобритания, Италия, Турция, Чехия, Холандия, Швеция и др. За първи път е включен панелът „Инвестиции в ЕЕ И ВЕИ“, в който участниците ще обсъдят въпросите, свързани с финансиране на проекти, привличане на капитали, създаването на публично-частни партньорства. Друг нов акцент е „Eнергийна независимост на общините“ , като ще бъдат представени няколко «зелени» градове в Швеция, Германия, Англия и Австрия. Паралелно на конгреса ще се проведат и редица презентации на европейски проекти, към които представителите на бизнеса, общините и НПО проявятат значителен интерес.

Другите застъпени теми са eнегрийната ефективност; електро – и хибридни превозни средства – електрически велосипеди, хибриди, алтернативни горива, системи за съхранение на енергия; електричество от ВЕИ; отоплителни и охлаждащи системи на база ВЕИ.

Изложбата ще бъде разположена в двете нови зали на Интер Експо Център, София. Германия по традиция е стратегически партньор на събитито. Сред световноизвестните компании, които ще участват във форума, са: Вестас, Дженерал Електрик, Сименс, Глобал Уинд Пауър, RWE, както и Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и др.

Енергийна ефективност в сградите – комфорт, икономия, екологичност

16.03.2010

В рамките на последното издание на специализираната изложба за енергийна ефективност в строителството SAIEnergia, бяха представени резултатите от задълбочен доклад на тема: „Енергия и сгради. Енергийна ефективност в сградите – комфорт, икономия, екологичност“, базиращ се на изследване на сградния фонд в Италия. Поради множеството аналогии с условията в България, представяме обобщение на резултатите от изследването.

energy-efficiencyКогато стане въпрос за подобряване на ефективността на енергийното потребление на сградите, за специалистите по проектиране и изграждане възникват множество въпроси, касаещи отделните сградни компоненти и инсталациите за генериране и разпределение на енергия, автоматизация и контрол. Доколко са важни изискванията за енергийна ефективност на предлаганите на пазара прозрачни елементи на сградната обвивка – прозорци, остъкляващи системи, окачени фасади? Какво е значението на тези изисквания спрямо пазара на стенни непрозрачни компоненти? До каква степен влияят на пазара за отоплителни и вентилационни системи? Какъв е потенциалът на слънчевото отопляване, системите за подово отопление, геотермалните инсталации? Какви са възможностите и значението на интегрираните системи за производство на енергия чрез фотоволтаични модули? До каква степен оказват влияние върху разходите на енергия системите за автоматизация и контрол?

Докладът „Енергия и сгради. Енергийна ефективност в сградите – комфорт, икономия, екологичност” се опитва да даде отговор на тези въпроси.

Децентрализираното производство на енергия отдавна вече не е технологична приумица, достъпна само за ограничен брой „просветени” потребители. Придобилото популярност определение „алтернативни енергийни източници” също вече възприема по-конкретна форма и напоследък се говори за възобновяема енергия, съзнавайки смисъла на понятието и логиката на енергодобив от източници с неизкопаем характер. През последните години, цялата производствено-потребителска верига, свързана с енергията в сградите премина не само през нарастване (на броя на енергопотребяващите приложения, продуктите на пазара, произведените kW), но и през нещо като „нормиране” на самия процес, потребителските нужди и възможностите за подобряване на ефективността.

Този сегмент от енергетиката вече не се възприема като ниша: неговото въздействие по отношение на пазара и икономическия потенциал непрекъснато се увеличава и всички прогнози сочат, че темата ще става все по-гореща и се систематизират мерките за повишаване на енергийната ефективност, намаляване на емисиите на парникови газове и увеличаването на количеството енергия, произведено от възобновяеми източници. На всички, интересуващи се от тези теми, са известни изискванията на климатичния пакет 20-20-20 на Европейската Комисия за всички страни-членки. Италия все още изостава в постигането на своята цел от 17% за енергия от възобновяеми източници до 2020г, имайки предвид статистиката за 8.5% през 2008г. За сравнение поетия от България ангажимент в тази насока е 16% от общо потребената енергия да е от възобновяеми източници. (още…)

Защо машините не работят в условията в които работят хората?

10.03.2010

manvsmachine

Случвало ли ви си е сървъра в офиса ви да спре от прегряване? Или климатика да работи а да не усещате ефекта от работата му?  Казвали ли сте си „ Това нещо за толкова много пари само бръмчи а не върши никаква работа, а на комшията, хем е същата, работи пИрфектно! Дали не се набутах”?  Не винаги е оправдано да се обвинява климатика за това. Причината за това е, че климатичните машини са като всички други технически съоръжения и работят САМО при определени условия, заложени в тяхната логика. Това е разликата им от човека. Те не работят при всякакви ситуации. Ако условията за експлоатация са изпълнени – ще работи, ако не, тя просто спира! Та се питам, дали не е по-добре да сме като машините?!? Е, не съвсем!

Всеки който има опит с изграждане на климатични системи, въвеждане в експлоатация, настройка, сервизиране и ремонт на климатична техника е наясно с това, че съоръжението, системата  може да изпълнява своето предназначение само и единствено ако са спазени определени условия за това. Това разбира се започва още на най-ранен етап, а именно избор на най-ефективна концепция за климатизацията  на даден обект. Тази концепция трябва да е съобразена с много неща като напр. предназначение на обекта, архитектурни особености и др. След това е ред на проектанта да „свърши своята работа” т.е. правилно пресмятане на нужните мощности, правилно и ясно изчертаване на тръбната и вентилационна разводка и най-важното от гледна точка на нас като сервизни инженери – избор на правилната машина и напълно изпълнени изискванията на фирмата производител за нормалната и работа. Много често ни се случва на обект при пускане в експлоатация на климатични съоръжения  да срещаме груби нарушения на тези изисквания. Най-честите оправдания са „ Изпълнено е по проект” и „Така е сметнато от проектанта”, което в никакъв случай не е оправдание. Именно за избягване на такива грешки, ние се опитваме да съдействаме на всяко едно ниво от изграждането на системата – от изясняване на концепцията до физическото изграждане на инсталацията.

“Мир Климата” – Обединителната сила в криза

10.03.2010

mk_03Вчера – 09 март 2010 стартира шестото международно изложение “Мир Климата 2010”. До 12 март на територията на «Экспоцентр» Красной Пресне ще се състои и ототплителното изложение МАТТЕХ, както и 10-тото издание на Московския салон за басейни POOL SALON.

Както сочат изследванията на организаторите, всеки девети от десет посетителя посещава изложението с цел да осъществи нови контакти или да поддържа стари такива, в областта на отолението, вентилацията, климатизацията, автоматиката и хладилно оборудване за промишлеността. Това са и целите на 95% от участниците в изложението.

Решението на организаторите от АПИК и Евроэкспо за едновременно изложение на три отделни в миналото изложения е вследствие стремежа да дадат на участниците по-големи възможности за по-малко пари. Така компании работещи само в един от сегментите получават нови потенциални партньори.

«Мир Климата», днес е най-голямото и единственото в Росия международно изложение за климатични системи и хладилни системи за промишлеността. Ежегодно на това изложение се събират водещи играчи в този пазарен сегмент: производители, дистрибутори, инженерингови компании, проектанти, строители и инвеститори.

Mattex (Moscow Aqua Technology Therm Expo) е специализирано изложение за отопление и ВиК. Това е много близка до климатизацията тема, споделят организаторите, което дава възможност за комплексен подвод към клиентите и партньорите – да говорят едновременно за чилърни системи, производство на вода за бита (БГВ) и отопление.

mk_04Традиционното изложение за басейни Pool Salon, е също вписано в общото изложение. Ще приведем само един пример, коментират организаторите: вентилациите на басейни, улавянето на отпадната топлина, затоплянето на повърхностите, както и климатизацията им са все задачи, които проектантите на басейни трябва да се обърнат към участниците на изложението «Мир Климата».

След приключване на изложението и анализите, ще покажат дали в бъдеще трите изложения ще се провеждат под общ наслов, но от първият ден впечатленията са изключително позитивни и градивни , както за посетителите, така и за участниците.

С оглед информираността на нашите читатели, ние от «Active Cool»ООД, Ви даваме график по месеци за изложенията в областта на Отоплението, Вентилацията и Климатизацията за 2010 година.

world expositions

Успех на Всички!!!